Черна дупка в центъра на Галактиката
Bubbles
гигантска структура на нашата Галактика 11.09.2010 г.
Тъмна материя и енергия
Съседна галактика от тъмна материя
Сблъсък между Андромеда и Млечния път